CleanForm Science är ett bolag med fokus på innovationer inom biosensorteknik. Vi samarbetar sedan många år tillbaka med Ryerson University i Toronto, främst med forskare som utvecklar biosensorer som används för att identifiera skadliga bakterier. Under 15 års tid har ca 80 miljoner kronor investerats i forskningen.

Vårt hållbarhetsfokus är inte begränsat till våra smarta produkter, utan är ett genomgående tema i hela vår kedja – från produktion till transport och distribution. CleanForm Science jobbar aktivt mot de globala hållbarhetsmålen och strävar efter att bli miljöcertifierade.

Allt började...

1985

George P. Smith, forskare vid Harvard University i USA, utvecklar en metod som gör att man kan hitta och känna igen olika bakterier som finns runt omkring oss.

2001

Baserat på Smiths forskning börjar forskare vid Ryerson University i Toronto utveckla en ny produkt.

2018

George P. Smith mottar, tillsammans med två kollegor, Nobelpriset i kemi.

2020

Forskningen mynnar ut i revolutionerande produkter som kan hitta och känna igen bakterier som förstör vår mat.

2022

Sensy lanseras i Sverige…

2023

…och senare i Europa. Samma år planeras BlueDots lansering i Sverige.

Företagsstruktur och funktioner

CLEANFORM AB
Moderbolag.
Äger och förvaltar patent och IP.
Äger och förvaltar dotterbolag.

CLEANFORM SCIENCE AB
Utvecklar och marknadsanpassar Biotech produkter.
Tillverkar produkter på licens från CleanForm AB
Etablerar produkter på marknaden.

Samarbetsavtal med CLEANFORM SCIENCE CA
Ansvarar för forskning och utveckling. 

AlphaCleen AB
Utvecklar och marknadsanpassar Biokemiska produkter.
Tillverkar produkter på licens från CleanForm AB
Etablerar produkter på marknaden.

Människorna bakom CleanForm

Bo Ohlström
Grundare och Chief Development Officer

F.d. försäljningschef/
inköpschef ICA

Ted Petroff
Adj. Professor vid Ryerson University Toronto samt delägare och projektledare.

Har drivit forsknings- och utvecklingsarbetet tillsammans med  forskare på Ryerson University, Toronto, Kanada.

Bryan D Koivisto
Ass. Professor, Ryerson University.

Har byggt upp Ryersons ”Discovery Zone” till nr. 1 i världen.  Ansvarig för koordinering av forskarresurser med entreprenörskap.

Sarah Sabatinos
Ass. Professor Biology Program Director, Ryerson University, Toronto.

Ansvarig för kommande projekt inom mikrobiologi.

Nanie Ohlström
Media Manager

Samarbetspartners:

Svenska